ما طرح های قیمت گذاری بهداشت و درمان

 • طرح شما

 • تخصص پزشکی در دسترستخصص پزشکی در دسترس
 • تحقیق و درمانتحقیق و درمان
 • مشاوره پزشکیمشاوره پزشکی
 • بازدید از منزلبازدید از منزل
 • کمک های پزشکیکمک های پزشکی
 • کمک های پزشکی 2کمک های پزشکی 2
 • طرح عمومیic

 • ت16

  هر ماه

 • تخصص پزشکی در دسترس6 تخصص
 • تحقیق و درمان30 آزمایش و درمان
 • مشاوره پزشکی1 زمان یک سال
 • بازدید از منزل1 زمان یک سال
 • کمک های پزشکیno
 • کمک های پزشکی 2no
 • مراقبت اضافه

 • ت25

  هر ماه

 • تخصص پزشکی در دسترس6 تخصص
 • تحقیق و درمان30 آزمایش و درمان
 • مشاوره پزشکی1 زمان یک سال
 • بازدید از منزل1 زمان یک سال
 • کمک های پزشکیyes
 • کمک های پزشکی 224h Assistance
 • مراقبت فوق العاده

 • ت29

  هر ماه

 • تخصص پزشکی در دسترس6 تخصص
 • تحقیق و درمانCan be extended to 250 Tests30 آزمایش و درمان
 • مشاوره پزشکی1 زمان یک سال
 • بازدید از منزل1 زمان یک سال
 • کمک های پزشکیyes
 • کمک های پزشکی 224h Assistance
 • فوق العاده پرستیژ

 • ت39

  هر ماه

 • تخصص پزشکی در دسترس6 تخصص
 • تحقیق و درمان30 آزمایش و درمان
 • مشاوره پزشکی1 زمان یک سال
 • بازدید از منزل1 زمان یک سال
 • کمک های پزشکیyes
 • کمک های پزشکی 224h Assistance

تحقیقات

 • کولونوسکوپی
  ت۲۵۰
 • گاستروسکوپی
  ت۲۳۵
 • تست آلرژی
  ت۱۳۵
 • سی تی اسکن
  ت۵۷۵

درمان

 • برونکوسکوپی
  ت۱۰۰ - ت۱۵۰
 • فرسایش قلبی
  ت۱۵۰ - ت۲۰۰
 • آسیب های ورزشی
  ت۱۳۵
 • تندرستی بانوان
  ت۱۳۵

تست های آزمایشگاهی

 • برونکوسکوپی
  ت۱۰۰ - ت۱۵۰
 • فرسایش قلبی
  ت۱۵۰ - ت۲۰۰
 • آسیب های ورزشی
  ت۱۳۵
 • تندرستی بانوان
  ت۱۳۵
 • فانوس وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ

  فانوس وب ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی ملت وب از صنعت چاپ و با فانوس وب از فانوس وب گرافیک است.

 • قرار گذاشتن

مزایای بیشتر

 • داروی جدید دیابت

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.

 • دستورالعمل فشار

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.

 • ادامه فصل آنفولانزا

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.

 • دیابت و قلب

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.

 • آلرژی فصل بهار

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.

 • پخت و پز مایکروویو

  اين مقاله يک متن تستي است براي اينکه بدانيد متنها چگونه داخل سايت قرار مي گيرند. طراحي سايت فانوس ارائه دهنده راهکارهاي نوين در طراحي سايت ، سئو ، طراحي فروشگاه اينترنتي و بازاريابي اينترنتي با استفاده از متدد هاي نوين در طراحي وب سايت و ديجيتال ماکتينگ مي باشد.