تلفن: +123 -777- 456 - 789x ایمیل: yourmail@mail.com

پیشنهاد کار

موسسه کاریابی آبتین

آبدارچی آقا _ اندرزگو

1,700 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

کارشناس کنترل کیفیت _ سه راه بوتان

توافقی
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

کارشناس مکانیک _ سه راه بوتان

توافقی
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

کارشناس شیمی _ سه راه بوتان

توافقی
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

حسابدار خانم _ ونک

1,800 IRR - 1,798 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

کارگر ساده آقا _ باکری

1,800 IRR - 1,797 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

ادمین شبکه های مجازی خانم یا آقا

1,800 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

مونتاژ کار و لحیم کار _ شهرک صنعتی شمس اباد

1,800 IRR - 1,797 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

زوج سرایدار _ گیلان

2,500 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

نیروی خدماتی خانم _ سعادت آباد

1,500 IRR - 1,498 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران
موسسه کاریابی آبتین

مونتاژ کارخانم _ یافت آباد

1,800 IRR
تهران تهران تهران تهران , استان تهران استان تهران استان تهران استان تهران , ایران ایران ایران ایران