چطور کار میکند

چگونه عمل می کند

این که آیا شما نیاز به پر کردن یک موقعیت یا 100،
Injob به شما کمک می کند که به افرادی که می خواهید استخدام کنید.
1. شغل خود را در 5 دقیقه پست کنید
سایت کاریابی فانوس وی پیشرو و طولانی ترین استخدام آنلاین در ایران است. ما درک می کنیم که شغلی نه تنها برای یک کار، بلکه برای فرصتی برای تحقق بخشیدن به حرفه خود می آید.
2. کارجویان را مدیریت کنید
شما برنامه ها را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد. شما همچنین می توانید مشاغل و نامزدها را از داشبورد خود در واقع مدیریت کنید.
بررسی برنامه ها، برنامه ریزی مصاحبه ها و مشاهده کاندیداهای توصیه شده را از یک مکان.
3. شغل مناسب را پیدا کنید
هر زمانی که توضیحات شغلی یا بودجه خود را به روزرسانی کنید تا افراد بیشتری را به مشاغل خود هدایت کنید و آنها را به درخواست اعمال کنید.
جذب استعداد مناسب با صفحه شرکت رایگان خود، و یا پیدا کردن کاندیداهای دقیق شما را با جستجو در واقع CV.

بیایید با

هم کار کنیم

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه