شهر آندن

شهر آندن

بهترین شرکت
  • خط تلفن: (270) 369-6598
  • آدرس :زنجان، Iran
  • ایمیل : Unodoncity.vst@gmail.com
  • http://fanoosweb.ir

جزئیات شرکت

در این موقعیت، مهندس نرم افزار با تیم توسعه Evention همکاری می کند تا به طور مداوم راه حل های نرم افزاری فعلی ما را ارتقا دهد و همچنین راه حل های جدیدی را برای از بین بردن عملیات پشت صحنه و چالش های مدیریتی ارائه دهد

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه