در الکترونیک

در الکترونیک

ما دیگر صحبت نمی کنیم
  • خط تلفن: (626) 964-8455
  • آدرس :تهران، Iran
  • ایمیل : Inelectronics.vst@gmail.com
  • http://fanoosweb.ir

جزئیات شرکت

یک شرکت مشاور برجسته واقع در مرکز شهر شیکاگو به دنبال دستیار مدیر برای پیوستن به تیم گسترش خود است! این فرد حمایت از سطح بالا را به یک تیم از مدیران، و همچنین حمایت متناوب برای تیم های مشاوره ارائه خواهد داد.

طرح بندی

رنگ ها

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس زمینه

بافت پس زمینه